Adopcje

Aktualnie poszukujemy domku dla naszej Zalii <3
Zalia została poddana zabiegowi sterylizacji przez komplikacje porodowe.
Adopcja płatna- 1500zł.